Thursday, September 13, 2007

Years 2005

ယခုေဖာ္ျပမည့္ ဓါတ္ပုံမ်ားမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး တြဲဖက္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၏ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ Read More ကုိႏွိပ္၍ ၾကည့္႐ႈပါ။


စာသင္သားမ်ား


ေက်ာင္းခန္းအတြင္း


စာၾကည့္တုိက္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ


စာသင္ရာတြင္စိတ္ပါ၀င္စားစြာ


ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္


ၿပဳံးေပ်ာ္ၾကည္ႏူးစြာ


ေက်ာင္းစက္ခ်ဳပ္ခန္း


ဒီလုိလည္း IQ ျမွင့္ေပးတယ္


ဒီအရြယ္ေလးေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာသင္ေပးတယ္


ေက်ာင္းေဆးခန္း


အလုပ္ရုံအတြင္းတြင္

No comments: